Kruthare

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE.

Kruthare AB är ett bolag inom måleribranschen. Vi är införstådda i att vår verksamhet historiskt sett påverkat både samhället och miljön. Vi vill vara en del av framtiden och satsar därefter.

SOCIALT.

Vi är stolta över Stockholm och dess kranskommuner och vill att det ska gå bra för hela vår region och alla vi som bor här.

Därför har det varit en självklarhet för oss att under många års tid ge stöd åt bland annat lokala mindre idrottsklubbar.

Med tanke på hur mycket dessa bidrar till barn, ungdomar och deras mående som gagnar hela samhället positivt.

Vi är ställer därför krav, och stort ansvar på oss själva, alla våra underentreprenörer vi samarbetar med, att främja hållbar utveckling inom miljö och att ha ta ett stort socialt ansvar själva.

TRYGGHET.

Vi arbetar alltid med att våra olika arbetsplatser ska vara trygga. Både rent fysiskt och även ska alla känna en mental trygghet. Ser eller hör vi något som bör förbättras för en tryggare arbetsmiljö anmäls och åtgärdas detta.

Vidare så har vårt eget, kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på oss i den egna organisationen och även på våra underentreprenörerna och leverantörerna.

Uppförandekoden ses över årligen och även vid behov. Ytterst ansvarig för detta är ledningsgruppen.

MILJÖ.

Hos oss på Kruthare är hållbart & klimatsmart måleri ett resultat av ett gott hantverk, en stolthet som även våra barn och barnbarn ska kunna känna, att vi gjorde rätt, använde oss av rätt material genom hela måleriprocessen. Det handlar både om hur materialet blivit till och om hur det fungerar i det långa loppet.

Vi använder oss endast av el & miljöbilar i vår fordonsflotta.
Vi ser till att vår deponi från arbetsplatserna alltid tas om hand, på ett korrekt sätt och återvinns enligt uppsatta riktlinjer.
Vi arbetar alltid med att göra förbättringar hos oss själva och minska vårt klimatavtryck och arbeta mot uppsatta klimatmål.

Kontakta oss för mer information.