Kruthare

Om oss

Våra kunder har alltid 100% prioritering. Oavsett storlek på projekt och uppdrag.

Total trygghet ska ni som kund känna med oss.

KUNDEN I FOKUS

Hos oss så är du som kund alltid i fokus och det förs en levande dialog innan, under och efter arbetets gång. Kruthare måleri AB innebär ett företag med sammanhållning och traditionsenlig skicklighet med miljöriktiga & moderna material.

100% MÅLERI

Som måleriföretag i Stockholm kan vi leverera allt från fasadmålning, interiörmålning, sprutmålning, tapetsering och snickerimålning till att göra unika vägg & muralmålningar som passar just er, vi lägger även microcement. Vi har hantverkskunnandet från förr med moderna metoder.

INOM TIDSRAM

Med den kunskapsbredd våra anställda innehar och även genom att dra nytta av den specialkompetensen våra yrkesmålare sitter på, så kan vi leverera våra projekt i tid och enligt överenskommen budget. Vi sätter ett stort värde på att du som kund är tillfredställd efter slutfört arbete.

ANSVAR

För alla företag som arbetar inom branschen är givetvis målet att kunderna ska vara nöjda. Vi vill att kunderna ska återkomma till oss igen och igen och även att de rekommenderar oss.

Vårt framgångsrecept och vår främsta tillgång på Kruthare måleri AB är självklart våra proffsiga och duktiga målare. Deras långa erfarenhet gör att de arbetar effektivt och metodiskt samtidigt som deras arbete genomsyras av stor passion och en genuin kärlek för yrket och att de känner ansvar inom hela uppdragsprocessen. Ansvar för välkommunicerad dialog, ansvar för väl utfört arbete, ansvar för uppdraget håller tidsramar och budget.

LÄR KÄNNA OSS.

RECO
KUNDRECENSIONER.
Cirka 86% av alla blivande kunder läser andra kunders omdömen innan dem anlitar ett företag. Med omdömen man tar del av vill man som kund försöka skapa en så objektiv, äkta och rättvis bild av det företag man är intressad av. Därför samarbetar Kruthare AB med Reco.
Vi på Kruthare är flexibla och kunniga inom målerihantverket, alla strävar mot de gemensamt uppsatta målen gentemot våra kunder & våra medarbetare. Vi har en stor bredd i våra interna led och tar hjälp av varandra för att säkerställa att vi är uppdaterade och i framkant av.
Kruthare är införstådda med att vår verksamhet påverkar både samhället och miljön omkring oss alla. Vi ställer därför höga krav och ansvar på oss själva, och alla våra underentreprenörer att främja hållbar utveckling inom miljö, samhälle & socialt. Vår framtid – Tillsammans.

Kontakta oss för mer information.