Kruthare

Media

Ramavtal, samarbeten, nyheter, pågående. Här hittar du blandad information om vad som skett och vad som sker och vad som skall komma ske.

 

PÅGÅENDE.

På Kruthare har vi alltid ett intresse av att expandera våra samarbetsområden. Vi tror att vägen mot detta är täta, välkommunicerade dialoger med andra företag och föreningar inom Sverige. En snabb och friktionsfri dialog bygger grunden för stabila samarbeten.

Vi har under åren knutit till oss ett antal företag och BRFér som vi skapar en välfungerande symbios med. Vi tror på fler och fler samarbeten i framtiden och att detta är en viktig del i vår bransch och samhället i stort.

Framtiden är förevigt förankrad i stunden. Väljer vi och ni rätt just nu så kommer det löna sig framöver.

 

NYHETER.

2023 – Nytt avtal inom måleri tecknat för Sollentuna kommun

2022 – Nytt avtal tecknat med BRF.

2022 – Nytt ramavtal tecknat.

2021 – Nytt avtal tecknat med kökstillverkare.

2021 – Nytt serviceavtal tecknat.

2020 – Nytt avtal med större nationell aktör.

2020 – Nytt serviceavtal tecknat.

2019 – Nytt avtal tecknat med elfirma.

NÅGRA AV VÅRA Samarbeten & PROJEKT.

LÄR KÄNNA OSS.

RECO
KUNDRECENSIONER.
Cirka 86% av alla blivande kunder läser andra kunders omdömen innan dem anlitar ett företag. Med omdömen man tar del av vill man som kund försöka skapa en så objektiv, äkta och rättvis bild av det företag man är intressad av. Därför samarbetar Kruthare AB med Reco.
Vi på Kruthare är flexibla och kunniga inom målerihantverket, alla strävar mot de gemensamt uppsatta målen gentemot våra kunder & våra medarbetare. Vi har en stor bredd i våra interna led och tar hjälp av varandra för att säkerställa att vi är uppdaterade och i framkant av.
Kruthare är införstådda med att vår verksamhet påverkar både samhället och miljön omkring oss alla. Vi ställer därför höga krav och ansvar på oss själva, och alla våra underentreprenörer att främja hållbar utveckling inom miljö, samhälle & socialt. Vår framtid – Tillsammans.

Kontakta oss för mer information.